Hallinto-oikeus kumosi myyntitulon jaksottamisen.
Helmikuussa myydyn auton myyntituloa ei saanut ottaa huomioon enää toukokuussa
koska kunta ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että tuloa olisi edelleen tuen hakijan käytettävissä.